PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „BYSEWO” KRZYSZTOF MICHNIEWICZ otrzymało dofinansowanie w ramach programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Całkowita wartość  projektu: 246.000,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 144.750,00 zł

 

 

UE „Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw”


Opublikowano dnia 14.03.2023r.


Przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące realizowanego przez nas projektu „μGranty B + R dla Przedsiębiorstw”.

Wszystkie wymagane dokumenty dostępne są w zamieszczonych plikach:


Opublikowano dnia 13.04.2023r.